YDPCO International Group ::


+98 21 33929606 چرا ما؟
آماده‌ی ارائه‌ی خدمات
در هر مکان و هر زمان

وای دی پی همراه مطمئن شما
بازپرداخت خط مشی

قانون مصرف کننده در بازگشت و بازپرداخت

طبق قانون، مشتري حق استرداد کالاي خريداري شده قطعي، بدون هماهنگي با فروشنده و عدم دلايل موجه و درخواست بازپرداخت را ندارد.

با اين حال بر اساس اصل حمايت از خريداران و مشتري مداري ، خريدار کالا ميتواند طبق شرايط ذيل کالاي خريداري شده را مسترد کرداند :

اگر کالاي خريداري شده توسط مشتري طبق مشخصات درخواستي او نبوده و کالا به اشتباه و يا بصورت جايگزين تحويل گرديده باشد.

اگر کالا در زمان خريد شده داراي مشکلي ناشناخته باشد.

( يعني خريدار قبل از استفاده کالا و مشخص شدن ايراد فني آن نميتواند درباره ايراد احتمالي کالا در زمان خريد که هنوز به قطعيت نرسيده اعلام اعتراض و درنتيجه اقدام به استرداد کالا نمايد.)

اگر کالا از نظر خريدار قاقد کيفيت بازرگاني و تجاري باشد مورد نظرايشان باشد ، الزاما" ملاک اين ادعا و اثبات آن توسط خريدارمورد تاييد کارشناسان شرکت قرار گيرد،

اگر کالا در هنگام نصب و استفاده فاقد عملکرد صحيح به لحاظ مشکل فني باشد.

اگر کالا ارسال شده با سفارش مشتري بر اساس شماره فني اعلام شده مطابقت نداشته باشد.

مشتري ميتواند اقدام به استرداد کالا نموده و هزينه هاي ارسال و دريافت کالا را توسط شرکت جبران خواهد شد.

مشتري ميتواند کالا را براي تعميرات ، تعويض و يا مطالبه بستانکاري وجه پرداختي به شرکت ارايه دهد ، اما اين امر به انتخاب مشتري بستگي دارد.

مشتري نميتواند کالا را بازگرداند اکر :

نقصي در کالا وجود نداشته باشد و فقط نظر مشتري عوض شده باشد.

کالا براي شخص ديگري خريداري شده باشد که صرفاٌ آن کالاي مذکور را نميخواسته است.

اشتباه در سفارش بعلت عدم تخصص در انتخاب کالا .

مشتري نميتواند به طور کامل کالا را بازگرداند هنگامي که :

وقتي قصور و غفلت مشتري باعث ايجاد نقص کالا شده باشد. شرکت در مقابل تعمير و يا تعويض کالا وجه آن را درخواست خواد کرد.

اگر مشتري از کالا براي مدت محدودي استفاده کرده باشد و منفعتهاي تجاري آن را از آن برده باشد. در اين صورت شرکت ميتواند مقدار منصفانه اي را براي جبران آن سودها کسر نمايد.

خرده فروشان بايد از موارد زير آگاه باشند :

زمان براي مشتري به منظور بازپرداخت کالا محدود است به اين که چه چيزي در شرايط و يا خدمات کالاي خريداري شده معقول است. هنگامي که مشتريان با خريدهايشان مشکلي دارند ، آنها بايد اين مشکلات و نواقص را به توجه خرده فروشان برسانند. و اين فعل درفراينده زماني معقول به شرکت انعکاس داده شود.

کالاها در هنگام بازپرداخت بايد در بسته هاي اصلي خود قرارداشته و مشخصه هاي کالا ( مارک و يا شماره هاي فني و سريال قطعه ) مخدوش نشده باشد.

هنگام بازپرداخت کالا ، تعويض و يا ادعاي طلب و بستانکاري برگه گزاش علت استرداد به مهر وامضاء فروشنده کالا و تاييد کارشناس فني ضميمه کالا باشد .

خانه | خرید نهایی | ارتباط با ما | درخواست | جستجو
Copyright © 2008-2010 All Right Recevied.